vv Hoogland Voetbalschool

menu
met plezier leren voetballen

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAL SOCCER NETWORK

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met hieronder gestelde voorwaarden. Daar waar gerefereerd wordt aan de organisator wordt de organisator van de betreffende activiteit bedoeld, deze staat duidelijk vermeld op de aanmeldpagina van de betreffende activiteit en is niet per definitie Total Soccer Network.

Betalingsvoorwaarden

Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde inschrijfgeld binnen 10 dagen na bevestiging van inschrijving te voldoen per overschrijving of direct via de aangeboden betaalmogelijkheden. Betalingen worden geïncasseerd door onze partner Mollie. Indien de betaling na 10 dagen niet door ons is ontvangen verloopt de aanmelding en kunt u geen rechten ontlenen aan de gedane aanmelding. Bij een te gering aantal inschrijvingen kan de organisatie besluiten de betreffende activiteit uit te stellen of te annuleren, bij annulering volgt restitutie van het inschrijfgeld binnen 14 dagen. Kortingscodes zijn enkel te verzilveren bij inschrijving. Kortingscodes op naam kunnen naderhand nog verwerkt worden, actiecodes niet. Het is enkel mogelijk om tijdens de aanmeldprocedure gebruik te maken van kortingscodes, deze kunnen niet met terugwerkende kracht verwerkt worden. Het is niet toegestaan om kortingscodes anders te gebruiken dan aangegeven bij de verstrekking van de code. Meerdere kortingscodes en/of acties kunnen niet gecombineerd worden.Annuleringsvoorwaarden Nederland

Annuleren tot 21 dagen vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 50% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten. Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij géén teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen. In geval van een ernstige blessure is het altijd mogelijk om tot 7 dagen alvorens het plaatsvinden van de (eerste) activiteit het volledige inschrijfgeld terug te krijgen. U dient dan wel een doktersverklaring te overleggen. Andere dan hierboven beschreven gevallen zullen individueel worden bekeken.
Annuleren kan uitsluitend via e-mail naar de desbetreffende organisator (zie contactpagina). Een annulering is pas definitief nadat wij deze hebben bevestigd. Gelieve opnieuw contact op te nemen indien u geen bevestiging binnen de 7 dagen ontvangt. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt te allen tijde bij u als klant.Annuleringsvoorwaarden BelgiëBij het aanmelden voor activiteiten in België kunt u optioneel kiezen voor een annuleringsverzekering.

Indien u géén annuleringsverzekering afsluit:
Bij een annulering worden altijd administratieve kosten (€ 25) in rekening gebracht. Deze worden vermeerderd met een annuleringskost die als volgt wordt berekend:

  • meer dan 21 dagen voor aanvang van de (meerdaagse) activiteit = 50% van het inschrijfgeld min de administratieve kosten.
  • minder dan 21 dagen voor aanvang van de (meerdaagse) activiteit = 100% van het inschrijfgeld.

De deelnemer verliest daarnaast ook het recht op de inhoud van het stagepakket (materialen, gadgets, aandenkens) die in het inschrijfgeld vervat zitten. Eventuele extra bestelde pakketten (bv. kledij) worden door ons nooit teruggenomen.

In geval van annulering door overmacht (ziekte, blessure, ...) kunnen wij eventueel van bovenstaande voorwaarden afwijken op voorwaarde dat u een officiële doktersverklaring kunt voorleggen. 

Annuleren kan uitsluitend via e-mail naar de desbetreffende organisator (zie contactpagina). Een annulering is pas definitief nadat wij deze hebben bevestigd. Gelieve opnieuw contact op te nemen indien u geen bevestiging binnen de 7 dagen ontvangt. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt te allen tijde bij u als klant.

Indien u wél een annuleringsverzekering afsluit:
U kunt tot voor de start van de (meerdaagse) activiteit kosteloos annuleren. In dat geval ontvangt u het volledige inschrijfgeld minus de kosten voor de annuleringsverzekering terug, of een tegoedbon ter waarde van de aankoop (betaald bedrag min de kosten voor de annuleringsverzekering). In geval van annulering tijdens de (meerdaagse) activiteit is een evenredige terugbetaling van het inschrijfgeld (min de kosten voor de annuleringsverzekering) mogelijk indien u een officiële doktersverklaring kunt voorleggen. De deelnemer behoudt het recht op de inhoud van het stagepakket (materialen, gadgets, aandenkens) die in het inschrijfgeld vervat zitten. Eventuele extra bestelde pakketten (bv. kledij) worden door ons nooit teruggenomen.
Annuleren kan uitsluitend via e-mail naar de desbetreffende organisator (zie contactpagina). Een annulering is pas definitief nadat wij deze hebben bevestigd. Gelieve opnieuw contact op te nemen indien u geen bevestiging binnen de 7 dagen ontvangt. De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt te allen tijde bij u als klant.

Aansprakelijkheid en klachten

De organisator en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar wij te gast zijn kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden. Tenzij anders vermeld. Deelnemers aan activiteiten zijn verzekerd voor letsel door toedoen (of nalatigheid) van de organisator en/of haar medewerkers. Klachten kunt u per post richten aan de organisator van de betreffende activiteit, per adres op Postbus 1036, 6040KA te Roermond.

Gedragsregels

Het dragen van scheenbeschermers en geschikt schoeisel tijdens de activiteiten is verplicht, het dragen van sieraden is verboden. Tijdens activiteiten waarbij wij kleding verstrekken worden deelnemers geacht deze kleding te dragen. Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de training correct te gedragen. Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de (ouders/verzorgers van) betreffende deelnemer.

Verzuim en afgelasting

Een verzuimde training kan niet worden ingehaald. Bij schorsing of verwijdering als gevolg van het genoemde onder ‘Gedragsregels’ vindt er geen restitutie van inschrijfgeld plaats. Wanneer het veld onbespeelbaar is of wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de training wordt afgelast. Communicatie hierover verloopt via de website of per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. Eventuele afgelaste activiteiten worden ingehaald. De organisator is vrij in de bepaling wanneer deze activiteiten worden ingehaald, uiteraard worden de deelnemers hierover ingelicht. In het geval dat een deelnemer niet aanwezig kan zijn op het moment dat de activiteit wordt ingehaald heeft hij/zij geen recht op restitutie.

Accommodaties

De organisator streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties. De toestand van het veld cq. de velden is bepalend voor de keuze van accommodaties. Indien mogelijk zal de organisator haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natruimtes, dit is echter geen garantie. De organisator behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Overig

U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers. Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail. Alle audio en/of visuele opnames door de organisator ten tijde van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van de organisator. Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men de organisator het recht beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van de organisator. Ook geeft u automatisch toestemming om opgenomen te worden in een digitale nieuwsbrief. Indien men dit niet wenst, dient men dit voorafgaande de activiteit schriftelijk aan te geven bij de organisator.

{{ cartItemCount }} item{{ cartItemCount > 1 ? 's' : '' }} {{ cartTotal | currency }}