vv Hoogland Voetbalschool

menu
met plezier leren voetballen

Disclaimer Total Soccer Network

Daar waar hieronder aan Total Soccer Network wordt gerefereerd wordt per definitie Total Soccer Network en de daarbij behorende aanbieders bedoelt.

Voorbehoud

Deze internetpagina is de officiële internetpagina van Total Soccer Network. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze internetpagina mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Total Soccer Network.

Aansprakelijkheid

Hoewel Total Soccer Network zich inspant om de gegevens zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. Total Soccer Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze internetpagina verstrekte informatie.

Correcties

Total Soccer Network behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Je stemt ermee in informatie afkomstig van deze internetpagina niet te veranderen.

Virussen

Total Soccer Network aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze internetpagina. Total Soccer Network garandeert niet dat deze internetpagina of de server waarop deze internetpagina ter beschikking wordt gesteld vrij is van virussen.

Informatie

Verwijzingen en links naar andere internetpagina's zijn slechts opgenomen ter informatie. De inhoud van deze andere internetpagina's staat niet onder controle van Total Soccer Network en wordt niet onderschreven. Total Soccer Network is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de in deze andere internetpagina's opgenomen informatie.

Niet toegestaan

Het is in principe niet toegestaan enige informatie op deze internetpagina over te nemen in je eigen publicaties. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetpagina te verveelvoudigen, verkopen, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Total Soccer Network. Het is tevens niet toegestaan de merknamen en merklogo’s die op deze site worden gebruikt in andere publicaties (intern of extern, profit of non-profit) te gebruiken. Meer hierover onderaan deze pagina.

Wel toegestaan

Het is wel zonder voorafgaande toestemming toegestaan:

  • materialen te printen of te downloaden voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt.
  • materialen te reproduceren met als doel deze zonder commercieel oogmerk te verstrekken aan een derde voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat onderstaande auteursrechtvermelding in alle reproducties voorkomt en dat deze derde op de hoogte wordt gebracht van het feit dat deze voorwaarden van toepassing zijn.
  • Toestemming over verwijzingen naar en kopiëren van informatie uit de deze internetpagina is aan te vragen bij info@totalsoccernetwork.com.
{{ cartItemCount }} item{{ cartItemCount > 1 ? 's' : '' }} {{ cartTotal | currency }}